Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen.

Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.