Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov.

Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition, foder/produkter för/till husdjur, finansiella tjänster och hotell.