Bernt Ivarsson

Grundare/Ägare Profura

Profuragruppens grundare och ägare Bernt har många års erfarenhet av förvärv och förvaltning av bolag. Bernt startade sin karriär inom handel med trä och virke, och träindustrin har därefter alltid varit av stort intresse. Har sedan 2017 lämnat posten som VD för Profura AB, men är fortfarande aktiv inom Profuragruppens portföljbolag.

Mikael Thörnkvist

VD Profura/Profura Industri

Mikael kom till Profuragruppen 2014 och är idag VD på Profura AB, samt VD på Profura Industri AB. Mikael har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete. Mikael har tidigare arbetat på OEM International där han, från 2002 till att han lämnade, ingick i ledningen som ansvarig för de internationella bolagen, var VD för den största verksamheten, samt arbetade med förvärv.

Henrik Karlsson

CFO/Investeringsansvarig Profura

Henrik kom till Profuragruppen 2020 och är idag CFO samt investeringsansvarig på Profura AB. Henrik kommer närmast från OEM Automatic AB där han, från 2009 till att han lämnade, ingick i ledningen och ansvarade för koncernens Shared Servicecenter och ekonomiavdelning. Tidigare har Henrik arbetat som Controller och då ansvarat för OEM-koncernens utländska bolag och varit delaktig i ett flertal förvärv både i Sverige och i utlandet.

Andreas Rylander

Investeringsansvarig Profura

Andreas Rylander kom till Profuragruppen 2020 och är idag investeringsansvarig på Profura AB. Är utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och maskinteknik. Andreas kommer närmast från Telfa AB, där han varit VD de senaste sju åren. Innan dess arbetade Andreas på SEB Stora företag & institutioner, samt på McKinsey & Co både i Tyskland och i Sverige.

Daniel Månsson

VD/Investeringsansvarig Profura Utveckling

Daniel kom till Profuragruppen 2012 och är idag VD samt investeringsansvarig på Profura Utveckling AB. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg, samt University of North Florida. Daniel har tidigare arbetat på Bureau Veritas Sverige, som Financial Controller.

Sarah Finberg

Koncernekonom Profura

Sarah kom till Profuragruppen 2014 och arbetar idag som koncernekonom på Profura AB. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Jeanette Fredriksson

Ekonomi/Redovisning Profura

Jeanette kom till Profuragruppen 2007 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura AB. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Jeanette har tidigare erfarenheter från både fastighetsförvaltnings- samt redovisningsbranschen.

Johanna Forsberg

Administration/Redovisning Profura

Johanna kom till Profuragruppen 2019 och arbetar idag med administration och redovisning på Profura AB. Har tidigare erfarenhet från redovisningsbranschen.

Hilda Gómez Ivarsson

Administration Profura

Hilda kom till Profuragruppen 1998 och arbetar idag administrativt på Profura AB, samt innehar rollen som Mexikos Honorärkonsul i Västra Götaland. Innan Hilda började på Profura arbetade hon på Ericsson, först på deras kontor i Mexiko och sedan i Sverige.