Mikael Thörnkvist

Mikael kom till Profuragruppen 2014 och tog då över VD-posten på Profuras helägda dotterbolag Provator. Från och med oktober 2019 är Mikael också tillförordnad VD för Profura. Mikael har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete. Mikael kommer närmast från OEM International där han, från 2002 till att han lämnade, ingick i ledningen som ansvarig för de internationella bolagen, var VD för den största verksamheten, samt arbetade med förvärv.

Jeanette Fredriksson

Jeanette kom till Profuragruppen 2007 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Jeanette har tidigare erfarenheter från både fastighetsförvaltnings- samt redovisningsbranschen.

Sarah Finberg

Sarah kom till Profuragruppen 2014 och arbetar idag med ekonomi och redovisning på Profura. Är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Johanna Forsberg

Johanna kom till Profuragruppen 2019 och arbetar idag med administration och redovisning på Profura. Har tidigare erfarenhet från redovisningsbranschen.