Med norden som investeringsbas

  • Underlättar vad gäller kommunikationen – en viktig grundsten inom Profuragruppen.
  • Innebär en närhet till ledningen i våra innehav.
  • Gör att vi kan ha en hög kunskap vad gäller affärskulturen.

 

 

 

VI VÄNDER PÅ SVERIGE

Våra investeringar sker oberoende av geografiskt läge. Nedan återfinns våra nuvarande innehav.