Profura etablerar Petcare Group

19 november 2021

Profura Utveckling AB, ett helägt dotterbolag till Profura AB, har tillsammans med EASEE Holding AB och Baxab AB etablerat den nya koncernen Petcare Group Sweden AB.

Profura Utveckling utgör majoritetsägare i den nya koncernen där FS Petcare AB och YesBox Group AB ingår.

Totalt omsätter Petcare Group Sweden cirka 300 MSEK per år.

YesBox Group tillverkar spånbalar och stallströprodukter till djurägare och butikskedjor i Norden. FS Petcare utvecklar och marknadsför produkter för hund och smådjur med försäljning till djurfackhandeln och butikskedjor.

”Yesbox och Petcare är två fina och välskötta bolag vilket skapar förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv. Vår ambition är att skapa en stark nordisk gruppering som skapar möjlighet för bolagen att stärkas och utvecklas”, säger Mikael Thörnkvist, VD Profura.

Det här är positivt för både Petcare och YesBox. Vi har ingen konkurrens mellan bolagen och vi kan nyttja det faktum att vi kan ge en ännu bättre servicenivå till gemensamma kunder vilket innebär stor potential till merförsäljning på varandras kunder”, säger Sebastian Sandholm, VD och grundare av FS Petcare.

Petcare Group bildades i oktober 2021.

 

Göteborg 19 november 2021

 

Mikael Thörnkvist

VD Profura AB

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

Sebastian Sandholm, grundare/VD FS Petcare AB, sebastian.sandholm@petcare.se

 

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 4,1 miljarder kronor, se www.profura.se.

Profura Industri förvärvar NRI Group

26 februari 2021

Profura Industri förvärvar NRI Group via sitt helägda dotterbolag Conveniunt. Conveniunt omsätter efter affären cirka 600 MSEK och därmed stärker Profura Industri sin position inom handel och distribution

Nordic Room Improvement (NRI) är en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer interiör-, exteriör- och renoveringsprodukter till konsumenter och proffs i Norden. Verksamheten bedrivs i huvudsak under tre egna varumärken, Lundbergs, JABO och Duri som har marknadsledande positioner inom sina respektive produktsegment. Koncernen har cirka 70 anställda och omsätter cirka 350 MSEK.

”2020 har, trots Corona, varit ett mycket positivt år där mycket fallit på plats och som stärkt både NRI och våra dotterbolag väsentligt inför framtiden.  Det är därför extra roligt att med vind i ryggen kunna gå in i en ny spännande tillväxtfas tillsammans en så stark och långsiktig ägare som Profura Industri.” säger Lars Andréason, Koncernchef NRI Group.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 april 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB
Telefon: 070-532 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Lars Andréason, VD NRI Holding AB
Telefon: 070-261 62 29
E-post: lars.andreason@nrigroup.se

 

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Profura Fastigheter AB blir delägare i Grandab Management AB

21 januari 2021

Profura Fastigheter AB har i december 2020 förvärvat 25% av andelarna i Grandab Management AB, via en riktad nyemission.

Grandab Management är verksamma inom fastighetsinvesteringar och förvaltning med fokus på värdeskapande. Verksamheten är partnerägd och grundades 2013. På Grandab Management innehar man specialistkompetens vad gäller identifiering och förvärv av fastigheter/bolag med utvecklingspotential. Genom en aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas en långsiktig värdetillväxt i innehaven. Med sin breda erfarenhet och varierande specialistkompetens erbjuder man ett brett spektrum av tjänster inom Asset Management, Property Management, Fastighetsutveckling och Strategisk Affärsrådgivning.

Grandab har idag en rad både privata och institutionella partners där man som huvudregel alltid går in som medinvesterare och riskdelande partner.

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB: ” Profura Fastigheter och Grandab har haft ett gott samarbete i flera utvecklingsprojekt så att gå in som delägare var ett naturligt steg.”

Carl Petre, partner Grandab Management AB: ”Det känns väldigt bra att ha fått in Profura som delägare. Vi har sedan tidigare haft ett bra och utvecklande samarbete och genomfört flera affärer tillsammans. Genom Profuras delägarskap stärker vi Grandabs kapitalbas och säkerställer vår fortsatta tillväxtresa de kommande åren.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD, Profura AB
Mobil: 0705-32 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Carl Petre, partner, Grandab Management AB
Mobil: 0732-32 58 37
E-post: carl@grandab.com

Svensk Husproduktion förvärvar Trivselhus – bildar ny småhusjätte

18 december 2020

Svensk Husproduktion AB förvärvar Trivselhus AB från Södra. Genom affären skapas Sveriges näst största småhuskoncern med 1,5 miljarder i omsättning och 350 medarbetare.

Svensk Husproduktion tillverkar och säljer småhus under varumärket LB-Hus, och ingår i Profura- gruppen. Förvärvet av Trivselhus AB, med de båda varumärkena Trivselhus och Movehome, innebär att koncernens försäljning mer än fördubblas.

”Genom affären tar vi ett stort steg framåt, och blir Sveriges näst största småhusproducent med en marknadsandel på drygt 10 procent. Vi får tre starka varumärken, Trivselhus, Movehome och LB- Hus med olika positionering på marknaden, samtidigt som vi kan dra nytta av de samordnings- och volymfördelar som affären möjliggör”, säger Stefan Holmberg, VD för Svensk Husproduktion.

Trivselhus har cirka 200 anställda. I affären ingår även en av Sveriges modernaste trähusfabriker i Landsbro i Vetlanda, samt en försäljningsorganisation med drygt 25 kontor över hela landet.

”Det finns flera likheter mellan de tre varumärkena som vi kommer att utveckla. Alla erbjuder totalentreprenad, vilket ger kunderna ett så enkelt och tryggt husköp som möjligt. Det är också ett starkt fokus på kvalitet. Trivselhus belönades förra året med priset ’Årets Nollfelsaktör’ för sitt arbete med att leverera felfria hus till slutkund. Alla tre ligger också långt framme inom hållbarhetsarbetet. Movehome är i dag är det enda varumärket i Sverige som levererar enbart Svanen-märkta hus.” säger Stefan Holmberg.

Tillverkningen kommer fortsättningsvis att ske i både Bromölla och Landsbro. Även försäljningen kommer i fortsättningen att skötas av separata säljkårer.

”Vi är övertygade om att försäljningen är bra för båda parter. Det finns goda förutsättningar att, med en annan ägare, både vidareutveckla verksamheten och stärka dess konkurrenskraft på
husmarknaden”, säger Peter Karlsson, styrelseordförande i Trivselhus.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 mars 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD Svensk Husproduktion AB

Telefon: 0705 56 46 32
E-post: stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

 

Om Svensk Husproduktion
Svensk Husproduktion AB är en av Sveriges ledande småhustillverkare med produktion i Bromölla. Koncernen bildades 2012 i samband med förvärvet av varumärket LB-Hus. Sedan dess har försäljningen och antalet ökat kraftigt.
Omsättningen 2019 uppgick till 502 Mkr, antalet medarbetare till ca 140 medarbetare och totalt levererades 307 hus. LB- Hus är en pionjär i branschen och var bland de första att leverera prefabricerade trähus på totalentreprenad. Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden; styckehus, grupphus och B2B. År 2019 utsågs företaget till Mästargasell av Dagens Industri efter att i tre år i rad ha utnämnts till Gasellföretag. Svensk Husproduktion AB ingår Profuragruppen som är en industrigrupp var huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta, onoterade svenska bolag.
Se även: www.svenskhusproduktion.se

Om Trivselhus
Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus uppförde nära 300 bostäder 2019 där bostadsrätter, radhus och projekthus utgör en växande andel. Utöver egen markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome. Se även: www.trivselhus.se

Om Södra
Södra är Sveriges största skogsägarförening, och en internationell skogsindustrikoncern, där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra har varit ägare av Trivselhus sedan 2009. Se även: www.sodra.se

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Lennart Sparud förstärker Profura AB

23 november 2020

Lennart Sparud börjar inom Profuragruppen under våren 2021, som CFO/investeringsansvarig på Profura.

Lennart har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete, inom både ägarledda bolag samt börsnoterade bolag. Kommer närmast från Hexatronic Group, där han från 2015 till han lämnade var finansdirektör.

Utöver detta har Lennart arbetat 15 år som finansdirektör inom olika branscher, från bolag såsom Salinity Group AB och Vagabond International AB med flera.

Lennart har dessutom erfarenhet från PwC, i rollen som managementkonsult och revisor. Är utbildad civilekonom och jurist från Göteborgs Universitet.

Ny bolagsstruktur i Profuragruppen

5 november 2020

Profuragruppen har under året genomfört en omstrukturering vad gäller bolagsstrukturen.

Moderbolaget Profura AB har numera tre inriktningar på investeringsverksamheten, vilka bedrivs via dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling, samt Profura Fastigheter.

 

Provator förvärvar e-handelsbolaget m punkt nu Sverige AB

28 november 2019

Provator har under november 2019 förvärvat 80% av aktierna i m punkt nu Sverige AB (M.nu), via sitt helägda dotterbolag Conveniunt AB. M.nu är en ledande aktör inom smarta hem och hobbyelektronik.

M.nu började sin verksamhet som ett källarföretag 2011, men har nu växt till Sveriges ledande e-handelsföretag inom smarta hem. Nöjda kunder, unika produkter och snabba leveranser är några av de viktigaste faktorerna för bolagets framgång.

Tillväxten i bolaget har varit hög under de senaste åren och för räkenskapsåret 2019 omsatte M.nu drygt MSEK 27. Bolaget har i nuläget 6 anställda och ca 50 000 besökare på sin hemsida varje månad.

”M.nu är ett väldigt fint och välskött bolag och vi ser fram emot att tillsammans med grundaren, Erik Freiholtz, skapa kraft för bolaget att fortsätta utvecklas och förstärka sitt kunderbjudande” – ”Vi är en stark ägare och duktiga på att utveckla bolag tillsammans med dess ledning”, säger Mikael Thörnkvist, investeringsansvarig och VD på Provator AB.

”Att få in en stark och långsiktig partner känns väldigt bra och möjliggör att ta nästa steg i bolagets utveckling”, säger Erik Freiholtz, delägare i m punkt nu Sverige AB.

För att förstärka bolaget har Erik Hjelmström anställts som VD. Erik Hjelmström grundade 1997 bolaget Nexa AB, ett företag inom smarta & trygga hem, som han ägde och utvecklade fram till 2014.

 

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen, en privatägd Göteborgsbaserad gruppering, som investerar branschoberoende med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar innefattar små till medelstora onoterade bolag i Norden.
www.provator.se
www.profura.se

Conveniunt, som ägs till 100% av Provator, ska äga och utveckla teknikbolag.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist
VD, Provator AB

Mobil: 070-532 19 60
E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura avyttrar två bygghandelsbolag

27 november 2019

Profura har under november 2019 avyttrat två bygghandelsbolag, Lerans Bygghandel AB i Sunne och Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil, vilka ingått i Profuragruppens dotterbolag Gävle Intressenter AB. Köpare är AB Karl Hedin Bygghandel.

Lerans Bygghandel och Kils Trä- och Byggvaror förvärvades av Profura tidigare under året, då de båda bygghandlarna ingick vid förvärvet av Bäckebrons Sågverk. Planen var från start att fokusera på sågverksrörelsen och därav hitta en mer lämplig ägare till de båda bygghandlarna. AB Karl Hedin Bygghandel tar därför nu över som ägare.

” Att Karl Hedin kommer in i bilden känns mycket bra! Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala både när det gäller byggare, konsumenter och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa aktören för både medarbetare samt kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel”, säger Stefan Gillberg, VD Bäckebrons Sågverk AB.

” Vi ser fortsatt stor potential i Sunne och har under en längre tid vuxit varpå vi ser ett stort behov av ytterligare kompetent personal till vår befintliga anläggning. I Kil ser vi goda möjligheter att etablera oss på en ny spännande marknad med hjälp av en erkänt duktig aktör inom byggmaterialbranschen. Genom förvärven får lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet både på ”gammal” och ”ny” ort. Vi ser fram emot förvärven och hoppas att marknaden testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept i kombination med den nya kompetens vi får till oss”, avslutar Lars Lindgren, VD AB Karl Hedin Bygghandel.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Gillberg, VD

Bäckebrons Sågverk AB

Mobil: 072-200 45 85

s.gillberg@hotmail.com

 

Lars Lindgren, VD

AB Karl Hedin Bygghandel

Mobil: 070-337 55 00

Lars.lindgren@abkarlhedin.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

 

 

Henrik Karlsson förstärker Provator AB

6 september 2019

Henrik Karlsson börjar inom Profuragruppen januari 2020, som CFO/investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och revision, från Jönköpings Högskola. Har de senaste 10 åren arbetat inom OEM International koncernen som CFO för OEM Automatic gruppen.

Har lång erfarenhet av bolagsförvärv, både i Sverige och utlandet, samt controllerverksamhet och ägarstyrning i en internationell verksamhet.

Andreas Rylander förstärker Provator AB

15 augusti 2019

Andreas Rylander börjar inom Profuragruppen januari 2020, som investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och maskinteknik, från Linköpings Tekniska Högskola. Andreas kommer närmast från OEM International, där han arbetat i 11 år och de senaste sju åren varit VD för dotterbolaget Telfa. Andreas har även arbetat med förvärv och affärsutveckling inom OEM-koncernen. Innan dess arbetade Andreas på SEB Stora företag & institutioner, samt på McKinsey & Co både i Tyskland och i Sverige.

Profura förvärvar Bäckebrons Sågverk AB i Värmland

30 april 2019

Profura AB har, via sitt dotterbolag Gävle Intressenter AB, den 30 april förvärvat Bäckebrons Sågverk AB i Västra Ämtervik i Värmland.

I köpet ingår även dotterbolagen Lerans Bygghandel AB i Sunne, samt Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil.

Bäckebrons sågverk producerar ca 40 000 m3 sågad vara och har en målsättning om att producera 65 000 m3. Sågverket omsätter idag MSEK 110 och har 22 anställda.

Utöver sågverk och bygghandel innefattar verksamheten även ett hyvleri.

Gävle Intressenters VD Björn Axelsson om köpet av Bäckebrons Sågverk: ”En viktig framtida förstärkning av gruppen. Anläggningen har ett utomordentligt strategiskt läge i hjärtat av Fryksdalen, med kanske Sveriges bästa skogar och bra tillgång till timmer i världsklass”.

I Gävle Intressenter-koncernen ingår sedan tidigare Balungstrands Sågverk AB, beläget i Enviken i Dalarna, som under nuvarande ägarperiod har mer än femdubblat sin produktion. I koncernen återfinns även Stigma Hyvleri AB, beläget i Älvsered i Falkenberg som är ett interiörhyvleri med inriktning på hyvlade trävaror. Skutskärs Trä AB/Veddige Stallströ AB, med varumärket YesBox, norra Europas ledande tillverkare av spånbalar till djurägare, ingår sedan 2011 i gruppen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Axelsson, VD, Gävle Intressenter AB

Mobil: 070-587 98 79

E-post: bjorn@yesbox.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Profura förvärvar Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

23 april 2019

Profura AB har den 23 april 2019 förvärvat Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB. I köpet ingår även dotterbolaget ANOCA Krantillbehör AB, beläget i Ängelholm.

Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB bedriver uthyrningsverksamhet, primärt riktat mot bygg- och anläggningsbranschen via sju depåer i södra Sverige. Bolaget etablerades 1992 och omsättningen uppgår till cirka MSEK 200.

Daniel Månsson, Investeringsansvarig på Profura: ”Profura ser fram emot att äga och driva bolaget tillsammans med företagsledningen. Profura anser att marknaden behöver en hungrig aktör med god lokalkännedom som komplement till de stora aktörerna på marknaden”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena C Larsson, Företagsledare, Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

Telefon: 0431-37 13 23

E-post: helena.l@lyft-byggmaskiner.se

eller

Daniel Månsson, Investeringsansvarig, Profura AB

Mobil: 070-140 92 07

E-post: mansson@profura.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Provator avyttrar ARAT-gruppen

18 december 2018

Provator har per 18 december avyttrat ARAT-gruppen, vilken består av dotterbolagen Almab Storvik, AriVislanda och Renholmen. Köpare av gruppen är Storskogen.

ARAT-gruppen levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De tre bolagen drivs fristående och tillsammans omsätter de MSEK 300, med totalt 100 anställda.

Almab har varit en del av Provators portfölj sedan 2011. AriVislanda och Renholmen förvärvades från Lifco-koncernen under 2016 och i samband med detta skapades ARAT-gruppen. Gruppen har blivit en framgång med stark utveckling.  Idag är ARAT-gruppen en ledande aktör i Norden.

Köparen, Storskogen, är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv. Med Storskogen som ny ägare är förhoppningen att ARAT-gruppen ska fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan Andersson, VD ARAT-gruppen.

”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT-gruppen med dessa tre fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan, VD och Partner på Storskogen.

Bolagen kommer fortsätta drivas separat, men ingå i en gemensam ägarstruktur.

”Vi har lyckats väl med att skapa en stark bolagsgruppering med goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. Storskogen kommer vara en bra ägare framåt för ARAT-gruppen” säger Mikael Thörnkvist, VD Provator AB

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar sker utan extern finansiering och innefattar små till medelstora onoterade bolag i hela Norden.

Vi är en privatägt Göteborgsbaserat gruppering, vars verksamhet har två inriktningar – Profura och Provator.
Provator investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist

VD Provator AB

Mobil: 070-532 19 60

E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura förvärvar Rydbergskoncernens samtliga fastigheter

30 november 2018

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år.

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år. Som tidigare meddelats överläts byggverksamheten i Nyköping i slutet av maj månad. Nu har även tomtområdena i Svärdsklova och Oxelösund samt fastigheten i Arnö kunnat överlåtas. Köpare är Profura AB.

– Vi har haft långa och intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter. Särskilt Svärdsklova kräver mycket arbete men där det också finns en stor framtida potential. Vi är mycket nöjda med att som slutlig köpare kunna träffa avtal med Profura, som också köper tomterna i Oxelösund och fastigheten i Arnö Industriområde, säger Mats Emthén.

Fastigheterna tas över av köparen den 30 november i år.

– Fastigheterna passar väl in i vår verksamhet. Vår avsikt är att utveckla områdena så att de blir attraktiva för såväl nuvarande som blivande tomtägare samt andra intressenter, säger Anders Längnäs, VD för Profura.

För mer information, vänligen kontakta:
Advokat Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Telefon 0705-54 54 24, mats.emthen@carler.se
Anders Längnäs, Profura AB, Telefon 031-700 98 89 eller 0709-29 12 68, langnas@profura.se

 

Provator förvärvar bagerikoncernen Originalbagarns verksamheter i Nynäshamn och Omne

28 november 2018

Bagerikoncernen Originalbagarn med verksamhet i Nynäshamn, Omne utanför Kramfors och Växjö försattes i konkurs den 13 september 2018.

Provator AB – vars affärsidé är att investera i små och medelstora bolag som hamnat i svårigheter, men där möjligheterna att skapa värdetillväxt bedöms som goda – har förvärvat verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Läs mer på www.provator.se

”Efter intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter har vi kunnat hitta en lösning där vi har kunnat rädda verksamheterna i Nynäshamn och Omne”, säger konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler.

Som tidigare känt ska fastigheten där Originalbagarn bedriver sin verksamhet i Växjö rivas för att bebyggas med bostäder. Verksamheten i Växjö har därför inte kunnat räddas, men kommer att drivas vidare under kortare period.

Sedan konkurstillfället har verksamheten drivits vidare av konkursförvaltaren och kunderna har inte påverkats av konkursen. Efter förvärvet kommer produktionen att fortlöpa som tidigare och driften kommer fortsättningsvis ledas av Stefan Hamrin som ny VD.

Ett intensivt arbete har nu påbörjats av Provator och den nya ledningen för att flytta över produktion från Växjö till de andra två bagerierna för att även fortsättningsvis kunna leverera till befintliga kunder. Detta projekt beräknas fortlöpa under de kommande veckorna.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Vi ser ljust på framtiden och kommer att utveckla verksamheten vidare”, säger Stefan Hamrin.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler via mail mats.emthen@carler.se eller per telefon på 0705-54 54 24.

För frågor till Provator, vänligen kontakta VD Mikael Thörnkvist, thornkvist@provator.se , 0705-32 19 60.

Stefan Hamrin nås på 0702-52 98 30