PROFURA UTVECKLING AVYTTRAR SCANDI TERMINAL

4 oktober 2022

Speed skriver avtal med Profuragruppen, om förvärv av dotterbolaget Scandi Terminal AB.

Speed är en av Sveriges största leverantörer av logistiktjänster, 3PL och 4PL. Nu utvidgar företaget sitt kunderbjudande ytterligare genom att lägga lager, transport och ompackning av bulkprodukter till portföljen, via förvärv av Scandi Terminal.

– ”Vi har en uttalad förvärvsstrategi där fokus ligger på lönsamma bolag som kan tillföra för oss nya tjänstesegment. Här stämmer Scandi Terminal väl in då de är verksamma inom en nisch där vi ser en stor potential. Med vår erfarenhet och kompetens inom logistik är vi övertygade om att vi har fina möjligheter att utveckla både bolaget och våra kundrelationer inom området på ett positivt sätt”, säger Mats Johnson, VD Speed.

Scandi Terminal, med verksamhet i Stenungssund, ingår sedan 2006 i Profura Gruppen och är en viktig leverantör av logistik och materialhantering till processindustrikunder.

– ”Scandi Terminal hamnar i mycket goda händer och jag är övertygad om att med Speed som ägare kommer bolaget få den kompetens som krävs för att fortsätta utveckla och expandera verksamheten i Stenungssund med omnejd”, säger Daniel Månsson, VD & Investeringsansvarig Profura Utveckling.

Övertagandet sker per 1 oktober. Scandi Terminal har cirka 20 medarbetare och omsatte drygt 40 miljoner under 2021/22.

Redovisningsekonom till Profura

9 september 2022

Profura AB söker ny medarbetare.

Vill du arbeta i en familjär, varm och dynamisk miljö med fantastisk utsikt från 14:e våningen i Läppstiftet, där du får möjlighet att påverka ditt arbetsinnehåll och din personliga utveckling? Att arbeta med löpande förbättringsarbete i teamet, med ambitionen att hela tiden vara på väg framåt med våra processer och system är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar utifrån mantrat 90% människor och 10% bolag!

Profura ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag med över 200 bolag – Vi växer och söker nu ytterligare en redovisningsekonom med redovisningsansvar för ett eller flera av våra ägar- och dotterbolag. Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen!

Arbetsuppgifter:

 • Redovisningsansvar dvs ansvara för bokslut, avstämningar, uppsättning av årsredovisning, skatteberäkningar, avyttringar, förvärv och deklarationer mm för ett antal av våra ägarbolag
 • Hjälpande hand till våra dotterbolags ekonomiavdelningar vid exempelvis nyförvärv
 • Dokumentation och arkivering av bolagsdokument på ett strukturerat sätt, främst digitalt, men också vanligt arkiv där så krävs dvs ta vår digitaliseringsresa vidare
 • Du kommer ingå i ett varmt, familjärt och prestigelöst team där vi alla hjälper till med allt från att hämta post, sätta på kaffe, förbereda möten till att sitta med mycket utmanande och kluriga redovisningsfrågor

Vem letar vi efter?

 • Du har en relevant utbildning inom redovisningsområdet, civilekonom eller liknande
 • Du känner dig trygg i hur en bokslutsprocess byggs upp, hur dialog förs med revisorer och hur man når målet att bli klar enligt tidplan
 • Meriterande om du kan K2 och K3 regelverket
 • Du ska känna sig bekväm med och tycka det är roligt när det händer mycket, samtidigt som du snabbt kan ställa om och gå in i de arbetsuppgifter som kräver att man arbetar strukturerat och periodvis under tidspress
 • Du värnar om och bidrar till ett klimat som andas samarbete, både mot kollegor och kunder
 • Har du erfarenhet av digitalisering ser vi det som ett stort plus
 • Dina kunskaper i Officepaketet är mycket goda

Vad erbjuder vi?

 • En stimulerande och varierande arbetsmiljö, där man arbetar nära varandra och ges möjlighet att påverka
 • Eget ansvar för dina arbetsuppgifter och hur du lägger upp ditt arbete. Förtroende tid.
 • Härlig utsikt från 14e våningen på vårt kontor i Läppstiftet, Lilla Bommen 1 med tillhörande parkering vid P-Arken
 • Fördelaktig tjänstepension, bonus och möjliga incitamentsprogram
 • Friskvårdsbidrag
 • Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor

Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?

I denna rekrytering samarbetar Profura med Mpya Finance.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Zantelid anette.zantelid@mpya.se  tfn 0732 – 03 67 77 eller Linda Målberg, linda.malberg@mpya.se tfn 73 3 – 80 77 88.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Profura Utveckling förvärvar handelshuset J. Ungerth

24 augusti 2022

Profura Utveckling AB har via dotterbolag tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i handelshuset J. Ungerth AB.

Bolaget är beläget i Göteborg och har sina rötter tillbaka till Jan Liebig Ltd som grundades 1925. J. Ungerth AB bildades 1995 med inriktning på tidningspapper, tryckpapper och säckkraftpapper. Huvudmarknaderna finns i Afrika, Mellanöstern och Asien.

Jan Ungerth kommer vara fortsatt operativ i bolaget under en ettårsperiod och kommer därefter vara engagerad i bolaget. Övriga nyckelpersoner kvarstår inom organisationen som kommer att flytta till nya lokaler på Götabergsgatan, där systerbolaget Västkustens Skogs AB har sina lokaler.

Tillträdet sker i januari 2023.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla det anrika handelshuset och dess goda relationer. Det finns tydliga synergier med verksamheten i systerbolaget Västkustens Skog som kommer gynna båda bolagen.”
Daniel Månsson
VD/Investeringsansvarig Profura Utveckling

”Det gläder mig och även mina medarbetare att kunna lämna mitt livsverk vidare för fortsatt positiv utveckling hos Profuragruppen, vars ägare jag samarbetat med sedan mitt bolag startades.”
Jan Ungerth

www.ungerth.se
www.profura.se

Profura Utveckling investerar i Stella Futura

16 juni 2022

Stella Futura bygger Sveriges största erbjudande inom Battery-as-a-Service – säkrar stor investering från Profura Utveckling AB

En av Sveriges främsta experter inom stationär energilagring, Stella Futura, har säkerställt en stor investering från Profura Utveckling AB för att växa och bli en av landets största batteriägare och stärka svensk självförsörjning av el. Affären innebär även att Stella Futura utvecklar sitt erbjudande med unika finansieringslösningar kopplade till Battery-as-a-Service.

Energi är en säkerhetsfråga och elförsörjningen är grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Sverige urbaniseras och elektrifieras i snabb takt, med en ständigt ökad belastning på elnätet som följd. Batterier fyller här en mycket viktig funktion av flertalet anledningar.

Den svenska energimarknaden står nu inför tre stora utmaningar som kommer att påverka den nationella tillväxten samt byggandet av infrastruktur och samhällen framåt. Här har batterier en avgörande betydelse:

 1. Det inte finns tillräckligt mycket el att tillgå vid vissa tidpunkter på dygnet. Denna effektbrist är också orsaken till att effekt har blivit en ekonomisk fråga. Att driva effekttunga verksamheter kommer att bli mycket kostsamt framöver.
 2. Nätkapacitetsbrist. Det betyder att även om vi producerar mer el än vad vi själva använder i Sverige så behöver den kunna överföras dit den faktiskt behövs.
 3. När allt fler icke predikterbara energikällor som vind- och solkraft blir en del av den svenska energimixen så står nu Sverige inför utmaningen att hålla god el-kvalitet och balans i elnätet.

BaaS / Battery-as-a-service

Batterier och kompetens kring systemintegration är således en avgörande del av lösningen till dessa utmaningar.

Stella Futura har mångårig kompetens inom stationära batterisystem och erbjuder härmed också unika finansieringslösningar för att accelerera byggandet av ett säkert elsystem i vårt land. Stella Futuras kunder kan välja mellan att köpa och hyra batterier av företaget. Batterierna säkerställer inte bara kundernas behov av en robust och kostnadseffektiv energilösning genom att kapa de allt dyrare effekttopparna samt tillgängliggöra el då det råder elbrist i nätet. Batterierna erbjuder också kunderna en möjlighet till intjäning genom att medverka på den nya balansmarknad som Svenska Kraftnät skapat för att upprätthålla el-kvalitén.

”Med den här investeringen blir vi en av Sveriges största aktörer inom stationär energilagring. Från och med nu kommer vi inte bara leverera marknadsledande batterisystem, utan också kunna erbjuda våra kunder finansiella lösningar som möjliggör en kraftig acceleration av utrullningen av våra batterisystem. Vi kan nu i stor skala bidra till att säkra el- och effektförsörjningen.”, avslutar Ulrika Tornerefelt, grundare och vd, Stella Futura

Stellas marknadsledande batterilösningar ger möjlighet att bättre ta tillvara på intermittenta energislag såsom sol och vind där tillgången är beroende av väder. Genom att skapa affärsmodeller som gör batteriaffären attraktiv för olika typer av slutkunder så siktar Stella Futura på att bli Sveriges ledande batteri-integratör och batteriägare.

”Stella Futura kommer både bidra till att elektrifiera vår egen koncern och samtidigt driva på den gröna omställningen inom svensk industri. Att använda sig av Stella Futuras tjänster är det enda rätta att göra just nu. Företagsledare inom alla branscher borde agera nu för att ta kontroll över sina elkostnader, inte minst med tanke på de avgiftshöjningar som kommer i och med de nya effekttarifferna nästa år”, säger Daniel Månsson, VD och investeringsansvarig, Profura Utveckling AB.

Profuragruppens investering i Stella Futura innebär att företaget nu kan växa sitt erbjudande inom försäljning och leasing av batterier, bland annat genom att erbjuda lösningen i större skala. Profuragruppen blir även nya ägare till 51 % i Stella Futura.

Kontakt:

Ulrika Tornerefelt
Grundare och vd, Stella Futura
ulrika.tornerefelt@stellafutura.com
+46 701 659 658

 

Om Stella Futura

Stella Futura grundades 2018 och är idag en av Sveriges ledande experter inom energilagring och energisystem. Företaget erbjuder systemdesign, integrering och driftsättning av batterisystem samt finansiella lösningar kopplade till desamma. Stella Futuras tjänster innebär att kunderna får en bättre kontroll över sina elkostnader samtidigt som de möjliggör en ny intäktskälla via balanstjänster kopplade till batterisystemen.

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Profuragruppen investerar främst i svenska onoterade bolag. Investeringsverksamheten har tre inriktningar – Industri, Utveckling och Fastigheter. Verksamheten startades av Bernt Ivarsson i början av 70-talet. 2004 grundades själva Profuragruppen i dagens form och verksamheten fick en renodlad investeringsinriktning. Idag har gruppen en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning.

Profuragruppen avyttrar Green Wood Sverige AB

16 maj 2022

Profuragruppen avyttrar, tillsammans med BAXAB, Green Wood Sverige AB, med tillhörande dotterbolagen Balungstrands Sågverk AB och Bäckebrons Sågverk AB.

Köpande bolag är tyska ZIEGLER GROUP. Ziegler är ett familjeägt bolag i tredje generation med 2 230 anställda och en omsättning om SEK 10 Mdr. Bolaget bedriver verksamhet inom flertalet trärelaterade branscher, där sågverksamheten uppgår till 1,2 miljoner kubikmeter sågat virke. Ledning och personal förblir oförändrade och tanken är att fortsätta Profuragruppens tillväxtresa.  

 

Profuragruppens ägare, Bernt Ivarsson, känner sig trygg med Ziegler som ägare:

Bolaget kan sågverk, är välinvesterat och har de finansiella resurserna att utveckla sågverken ytterligare” 

Stefan Ziegler, ägare och ordförande till Ziegler Group, är entusiastisk över de nya sågverken och entreprenörsandan som drivit dessa:

”Jag är mycket nöjd med Profuras beslut att sälja sågverken till Ziegler Group, då vi delar samma värderingar gällande entreprenörskap och bolagsbyggande. Jag ser fram emot att strategiskt utveckla Balungstrand och Bäckebron tillsammans med övriga bolag inom Ziegler Group.”  

 

Daniel Månsson, VD Profura Utveckling AB

 

www.ziegler.global

www.profura.se

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

Stefan Gillberg, VD Balungstrands Sågverk AB och Bäckebrons Sågverk AB, Mobil: +46 (0)72 200 45 85

Daniel Månsson, VD Profura Utveckling AB, Mobil: +46 (0)70 140 92 07

 

If you have any questions, please contact:

Stefan Ziegler, Owner & Chairman of Ziegler Group, Phone: +49175578249

Andreas Sandner, CEO Ziegler Group, Phone: +491716241913

 

 

Profuragruppen avyttrar Stigma Hyvleri AB

30 april 2022

Profura Utveckling AB som ingår i Profuragruppen avyttrar sin ägarandel i Stigma Hyvleri AB. Köparen är AB Willwood, som ägs av familjen Hermansson, som bland annat äger Lillevrå Såg AB. Stigma Hyvleri AB:s VD, Besim Shulemaja, kommer att ha kvar sin ägarandel.

AB Willwood tog över den tidigare GAPRO-anläggningen i Kallinge, tidigare Södra Interiör och innan dess GAPRO, under hösten 2021. Nu tas nästa steg då AB Willwood i fredags tecknat avtal om förvärv av Stigma Hyvleri AB. Därmed bildas en ny huvudspelare i Skandinavien inom interiörprodukter och golv.

Göran Lundgren, VD på AB Willwood, säger att ”förvärvet ger synergier mellan bolagen vilka dessutom kompletterar varandra väl med Stigmas nischade golvproduktion och distribution i synnerhet i Tyskland, nu tillsammans med AB Willwoods breda produktprogram av golv, panel och list under varumärket GAPRO.”

Besim Shulemaja, VD på Stigma Hyvleri AB, tillägger att ”investeringarna som skedde under GAPRO och Södra Interiör i Kallinge, där jag för övrigt påbörjade min karriär, skapade en ledande aktör inom interiörträ. Nu kombinerar vi AB Willwoods och Stigma Hyvleri AB:s resurser och kunnande och kan erbjuda ett intressant produktutbud till skandinaviska och europeiska slutkunder genom ytterligare expansion”.

Profuragruppen har under sina 11 år som ägare nu hjälpt till att skapa en av Europas ledande aktörer på massiva kvalitetsgolv. ”Stigma of Sweden” är idag ett lönsamt och välskött bolag med gedigen företagskultur. ”Vi är övertygande om att Willwood kommer fortsätta utveckla Stigma och dess kvalitetsprodukter ytterligare,” säger även Stigma Hyvleri AB:s styrelseordförande Daniel Månsson, även VD för Profura Utveckling AB.

Besim Shulemaja kommer under början av sommaren att även ta över VD-skapet för AB Willwood. Göran Lundgren kommer därefter att engagera sig i styrelsen för AB Willwood.

Besim Shulemaja ser med tillförsikt på framtiden: ”Stigma och GAPRO är två starka varumärken som nu kommer att nå ut bredare men också att kunna expandera produktionen av exempelvis borstade och ytbehandlade furu- och grangolv där marknaden ser mycket stark ut.

 

Vid frågor, ring eller skriv till:

Mikael Eliasson, Styrelseordförande AB Willwood

Göran Lundgren, VD, AB Willwood

Besim Shulemaja, VD, Stigma Hyvleri AB, Mobil: +46 (0)722-07 87 70

Profura förvärvar Stensåkra Charkuteri AB

2 mars 2022

Sisjö Intressenter AB, ett dotterbolag till Profura AB, har ingått avtal om köp av 85 procent av aktierna i Stensåkra Charkuteri AB.

Stensåkra Charkuteri AB är ett småländskt charkuteri med fabrik i Vetlanda. Bolaget är en etablerad tillverkare av kvalitetskorv med över 30 produkter i sortimentet. Bolaget etablerades 1945 och omsättningen uppgår till ca 85 MSEK.

Företagsledningen med Anders Starck och Birgitta Starck kommer att kvarstå som delägare och vara fortsatt aktiva i bolaget. Nuvarande vice VD Thomas Kanestad blir ny delägare och VD för Stensåkra Charkuteri AB.

”Vi ser fram emot att äga och driva bolaget tillsammans med företagsledningen. Bolaget är välskött, gör en väldigt god kvalitetskorv samt passar in vår strategi”, säger Stefan Hamrin, investeringsansvarig för Sisjö Intressenter.

”I enlighet med vår långsiktiga plan för bolaget har vi nu hittat en lösning för att säkerställa bolagets fortsatta framgångar och Sisjö intressenter AB kommer att kunna ge Stensåkra spännande möjligheter för ytterligare expansion framöver”, säger Anders Starck, som fram tills nu varit VD och huvudägare på Stensåkra Charkuteri.

 

Göteborg 2 mars 2022

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

 

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 4,1 miljarder kronor, se www.profura.se.

 

Profura säljer Trensums Food till Fazer-koncernen

13 december 2021

Nordic Food Group AB, ett dotterbolag till Profura AB, har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Trensums Food AB till Fazer-koncernen med säte i Finland. Profura AB utgör majoritetsägare i Nordic Food Group AB.

Totalt omsatte Trensums Food cirka 780 MSEK under räkenskapsåret 2020/21.

Trensums Food är ett tillväxtföretag och en ledande aktör inom flytande växtbaserade livsmedel med havredryck som huvudfokus. Företaget var först i världen med kommersiell produktion av havredryck och säljer idag sin havredryck till stora delar av världen. Under de senaste åren har Trensums Food gjort investeringar i utökad kapacitet på basen av en stark efterfrågan som även fortsätter öka – något som skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt framöver.

Förvärvet ger Fazer en betydande kapacitetsökning för havredrycker och en plattform för fortsatt tillväxt med möjlighet att nå nya marknader för non-dairy produkter. Trensums Food blir en del av affärsområdet Fazer Lifestyle Foods med inriktning på havrebaserade drycker, frukostprodukter, smoothies, växtbaserade måltider och foodtech.

”Jag är mycket glad över att Fazer, ett nordiskt företag som står för matupplevelser och med lång historia, blir ny ägare av Trensums Food. I Fazer ser vi en stark ägare, som är duktiga på havre och vill satsa inom växtbaserade produkter, vilket skapar goda möjligheter för Trensums fortsatta utveckling, vilket självklart också är positivt för Tingsryd som ort”, säger Mikael Thörnkvist, VD Profura.

Fazers tillväxt är baserad på konsumentinsikter som görs till innovativa produkter och skapar matupplevelser med mening. Konsumenter efterfrågar alltmer nyttiga, växtbaserade produkter och vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna på havre och växtbaserat i norra Europa. Förvärvet ger Fazer en ännu starkare ställning i en snabbväxande kategori och möjlighet att expandera på nuvarande och framtida marknader. Med lång erfarenhet inom havredrycker kommer Trensums Food tillföra oss expertis inom tillverkning samt forskning och utveckling, vilket ytterligare bidrar till Fazers redan starka kompetens inom havre”, säger Christoph Vitzthum, VD och koncernchef för Fazer Group.

Försäljningen är villkorad av godkännande från svenska Konkurrensverket.

Göteborg 13 december 2021

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

 

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 4,1 miljarder kronor, se www.profura.se.

Profura etablerar Petcare Group

19 november 2021

Profura Utveckling AB, ett helägt dotterbolag till Profura AB, har tillsammans med EASEE Holding AB och Baxab AB etablerat den nya koncernen Petcare Group Sweden AB.

Profura Utveckling utgör majoritetsägare i den nya koncernen där FS Petcare AB och YesBox Group AB ingår.

Totalt omsätter Petcare Group Sweden cirka 300 MSEK per år.

YesBox Group tillverkar spånbalar och stallströprodukter till djurägare och butikskedjor i Norden. FS Petcare utvecklar och marknadsför produkter för hund och smådjur med försäljning till djurfackhandeln och butikskedjor.

”Yesbox och Petcare är två fina och välskötta bolag vilket skapar förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv. Vår ambition är att skapa en stark nordisk gruppering som skapar möjlighet för bolagen att stärkas och utvecklas”, säger Mikael Thörnkvist, VD Profura.

Det här är positivt för både Petcare och YesBox. Vi har ingen konkurrens mellan bolagen och vi kan nyttja det faktum att vi kan ge en ännu bättre servicenivå till gemensamma kunder vilket innebär stor potential till merförsäljning på varandras kunder”, säger Sebastian Sandholm, VD och grundare av FS Petcare.

Petcare Group bildades i oktober 2021.

 

Göteborg 19 november 2021

 

Mikael Thörnkvist

VD Profura AB

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

Sebastian Sandholm, grundare/VD FS Petcare AB, sebastian.sandholm@petcare.se

 

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 4,1 miljarder kronor, se www.profura.se.

Profura Industri förvärvar NRI Group

26 februari 2021

Profura Industri förvärvar NRI Group via sitt helägda dotterbolag Conveniunt. Conveniunt omsätter efter affären cirka 600 MSEK och därmed stärker Profura Industri sin position inom handel och distribution

Nordic Room Improvement (NRI) är en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer interiör-, exteriör- och renoveringsprodukter till konsumenter och proffs i Norden. Verksamheten bedrivs i huvudsak under tre egna varumärken, Lundbergs, JABO och Duri som har marknadsledande positioner inom sina respektive produktsegment. Koncernen har cirka 70 anställda och omsätter cirka 350 MSEK.

”2020 har, trots Corona, varit ett mycket positivt år där mycket fallit på plats och som stärkt både NRI och våra dotterbolag väsentligt inför framtiden.  Det är därför extra roligt att med vind i ryggen kunna gå in i en ny spännande tillväxtfas tillsammans en så stark och långsiktig ägare som Profura Industri.” säger Lars Andréason, Koncernchef NRI Group.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 april 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB
Telefon: 070-532 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Lars Andréason, VD NRI Holding AB
Telefon: 070-261 62 29
E-post: lars.andreason@nrigroup.se

 

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Profura Fastigheter AB blir delägare i Grandab Management AB

21 januari 2021

Profura Fastigheter AB har i december 2020 förvärvat 25% av andelarna i Grandab Management AB, via en riktad nyemission.

Grandab Management är verksamma inom fastighetsinvesteringar och förvaltning med fokus på värdeskapande. Verksamheten är partnerägd och grundades 2013. På Grandab Management innehar man specialistkompetens vad gäller identifiering och förvärv av fastigheter/bolag med utvecklingspotential. Genom en aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas en långsiktig värdetillväxt i innehaven. Med sin breda erfarenhet och varierande specialistkompetens erbjuder man ett brett spektrum av tjänster inom Asset Management, Property Management, Fastighetsutveckling och Strategisk Affärsrådgivning.

Grandab har idag en rad både privata och institutionella partners där man som huvudregel alltid går in som medinvesterare och riskdelande partner.

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB: ” Profura Fastigheter och Grandab har haft ett gott samarbete i flera utvecklingsprojekt så att gå in som delägare var ett naturligt steg.”

Carl Petre, partner Grandab Management AB: ”Det känns väldigt bra att ha fått in Profura som delägare. Vi har sedan tidigare haft ett bra och utvecklande samarbete och genomfört flera affärer tillsammans. Genom Profuras delägarskap stärker vi Grandabs kapitalbas och säkerställer vår fortsatta tillväxtresa de kommande åren.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD, Profura AB
Mobil: 0705-32 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Carl Petre, partner, Grandab Management AB
Mobil: 0732-32 58 37
E-post: carl@grandab.com

Svensk Husproduktion förvärvar Trivselhus – bildar ny småhusjätte

18 december 2020

Svensk Husproduktion AB förvärvar Trivselhus AB från Södra. Genom affären skapas Sveriges näst största småhuskoncern med 1,5 miljarder i omsättning och 350 medarbetare.

Svensk Husproduktion tillverkar och säljer småhus under varumärket LB-Hus, och ingår i Profura- gruppen. Förvärvet av Trivselhus AB, med de båda varumärkena Trivselhus och Movehome, innebär att koncernens försäljning mer än fördubblas.

”Genom affären tar vi ett stort steg framåt, och blir Sveriges näst största småhusproducent med en marknadsandel på drygt 10 procent. Vi får tre starka varumärken, Trivselhus, Movehome och LB- Hus med olika positionering på marknaden, samtidigt som vi kan dra nytta av de samordnings- och volymfördelar som affären möjliggör”, säger Stefan Holmberg, VD för Svensk Husproduktion.

Trivselhus har cirka 200 anställda. I affären ingår även en av Sveriges modernaste trähusfabriker i Landsbro i Vetlanda, samt en försäljningsorganisation med drygt 25 kontor över hela landet.

”Det finns flera likheter mellan de tre varumärkena som vi kommer att utveckla. Alla erbjuder totalentreprenad, vilket ger kunderna ett så enkelt och tryggt husköp som möjligt. Det är också ett starkt fokus på kvalitet. Trivselhus belönades förra året med priset ’Årets Nollfelsaktör’ för sitt arbete med att leverera felfria hus till slutkund. Alla tre ligger också långt framme inom hållbarhetsarbetet. Movehome är i dag är det enda varumärket i Sverige som levererar enbart Svanen-märkta hus.” säger Stefan Holmberg.

Tillverkningen kommer fortsättningsvis att ske i både Bromölla och Landsbro. Även försäljningen kommer i fortsättningen att skötas av separata säljkårer.

”Vi är övertygade om att försäljningen är bra för båda parter. Det finns goda förutsättningar att, med en annan ägare, både vidareutveckla verksamheten och stärka dess konkurrenskraft på
husmarknaden”, säger Peter Karlsson, styrelseordförande i Trivselhus.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 mars 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD Svensk Husproduktion AB

Telefon: 0705 56 46 32
E-post: stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

 

Om Svensk Husproduktion
Svensk Husproduktion AB är en av Sveriges ledande småhustillverkare med produktion i Bromölla. Koncernen bildades 2012 i samband med förvärvet av varumärket LB-Hus. Sedan dess har försäljningen och antalet ökat kraftigt.
Omsättningen 2019 uppgick till 502 Mkr, antalet medarbetare till ca 140 medarbetare och totalt levererades 307 hus. LB- Hus är en pionjär i branschen och var bland de första att leverera prefabricerade trähus på totalentreprenad. Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden; styckehus, grupphus och B2B. År 2019 utsågs företaget till Mästargasell av Dagens Industri efter att i tre år i rad ha utnämnts till Gasellföretag. Svensk Husproduktion AB ingår Profuragruppen som är en industrigrupp var huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta, onoterade svenska bolag.
Se även: www.svenskhusproduktion.se

Om Trivselhus
Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus uppförde nära 300 bostäder 2019 där bostadsrätter, radhus och projekthus utgör en växande andel. Utöver egen markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome. Se även: www.trivselhus.se

Om Södra
Södra är Sveriges största skogsägarförening, och en internationell skogsindustrikoncern, där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra har varit ägare av Trivselhus sedan 2009. Se även: www.sodra.se

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Lennart Sparud förstärker Profura AB

23 november 2020

Lennart Sparud börjar inom Profuragruppen under våren 2021, som CFO/investeringsansvarig på Profura.

Lennart har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete, inom både ägarledda bolag samt börsnoterade bolag. Kommer närmast från Hexatronic Group, där han från 2015 till han lämnade var finansdirektör.

Utöver detta har Lennart arbetat 15 år som finansdirektör inom olika branscher, från bolag såsom Salinity Group AB och Vagabond International AB med flera.

Lennart har dessutom erfarenhet från PwC, i rollen som managementkonsult och revisor. Är utbildad civilekonom och jurist från Göteborgs Universitet.

Ny bolagsstruktur i Profuragruppen

5 november 2020

Profuragruppen har under året genomfört en omstrukturering vad gäller bolagsstrukturen.

Moderbolaget Profura AB har numera tre inriktningar på investeringsverksamheten, vilka bedrivs via dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling, samt Profura Fastigheter.

 

Provator förvärvar e-handelsbolaget m punkt nu Sverige AB

28 november 2019

Provator har under november 2019 förvärvat 80% av aktierna i m punkt nu Sverige AB (M.nu), via sitt helägda dotterbolag Conveniunt AB. M.nu är en ledande aktör inom smarta hem och hobbyelektronik.

M.nu började sin verksamhet som ett källarföretag 2011, men har nu växt till Sveriges ledande e-handelsföretag inom smarta hem. Nöjda kunder, unika produkter och snabba leveranser är några av de viktigaste faktorerna för bolagets framgång.

Tillväxten i bolaget har varit hög under de senaste åren och för räkenskapsåret 2019 omsatte M.nu drygt MSEK 27. Bolaget har i nuläget 6 anställda och ca 50 000 besökare på sin hemsida varje månad.

”M.nu är ett väldigt fint och välskött bolag och vi ser fram emot att tillsammans med grundaren, Erik Freiholtz, skapa kraft för bolaget att fortsätta utvecklas och förstärka sitt kunderbjudande” – ”Vi är en stark ägare och duktiga på att utveckla bolag tillsammans med dess ledning”, säger Mikael Thörnkvist, investeringsansvarig och VD på Provator AB.

”Att få in en stark och långsiktig partner känns väldigt bra och möjliggör att ta nästa steg i bolagets utveckling”, säger Erik Freiholtz, delägare i m punkt nu Sverige AB.

För att förstärka bolaget har Erik Hjelmström anställts som VD. Erik Hjelmström grundade 1997 bolaget Nexa AB, ett företag inom smarta & trygga hem, som han ägde och utvecklade fram till 2014.

 

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen, en privatägd Göteborgsbaserad gruppering, som investerar branschoberoende med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar innefattar små till medelstora onoterade bolag i Norden.
www.provator.se
www.profura.se

Conveniunt, som ägs till 100% av Provator, ska äga och utveckla teknikbolag.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist
VD, Provator AB

Mobil: 070-532 19 60
E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura avyttrar två bygghandelsbolag

27 november 2019

Profura har under november 2019 avyttrat två bygghandelsbolag, Lerans Bygghandel AB i Sunne och Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil, vilka ingått i Profuragruppens dotterbolag Gävle Intressenter AB. Köpare är AB Karl Hedin Bygghandel.

Lerans Bygghandel och Kils Trä- och Byggvaror förvärvades av Profura tidigare under året, då de båda bygghandlarna ingick vid förvärvet av Bäckebrons Sågverk. Planen var från start att fokusera på sågverksrörelsen och därav hitta en mer lämplig ägare till de båda bygghandlarna. AB Karl Hedin Bygghandel tar därför nu över som ägare.

” Att Karl Hedin kommer in i bilden känns mycket bra! Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala både när det gäller byggare, konsumenter och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa aktören för både medarbetare samt kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel”, säger Stefan Gillberg, VD Bäckebrons Sågverk AB.

” Vi ser fortsatt stor potential i Sunne och har under en längre tid vuxit varpå vi ser ett stort behov av ytterligare kompetent personal till vår befintliga anläggning. I Kil ser vi goda möjligheter att etablera oss på en ny spännande marknad med hjälp av en erkänt duktig aktör inom byggmaterialbranschen. Genom förvärven får lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet både på ”gammal” och ”ny” ort. Vi ser fram emot förvärven och hoppas att marknaden testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept i kombination med den nya kompetens vi får till oss”, avslutar Lars Lindgren, VD AB Karl Hedin Bygghandel.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Gillberg, VD

Bäckebrons Sågverk AB

Mobil: 072-200 45 85

s.gillberg@hotmail.com

 

Lars Lindgren, VD

AB Karl Hedin Bygghandel

Mobil: 070-337 55 00

Lars.lindgren@abkarlhedin.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

 

 

Henrik Karlsson förstärker Provator AB

6 september 2019

Henrik Karlsson börjar inom Profuragruppen januari 2020, som CFO/investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och revision, från Jönköpings Högskola. Har de senaste 10 åren arbetat inom OEM International koncernen som CFO för OEM Automatic gruppen.

Har lång erfarenhet av bolagsförvärv, både i Sverige och utlandet, samt controllerverksamhet och ägarstyrning i en internationell verksamhet.

Andreas Rylander förstärker Provator AB

15 augusti 2019

Andreas Rylander börjar inom Profuragruppen januari 2020, som investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och maskinteknik, från Linköpings Tekniska Högskola. Andreas kommer närmast från OEM International, där han arbetat i 11 år och de senaste sju åren varit VD för dotterbolaget Telfa. Andreas har även arbetat med förvärv och affärsutveckling inom OEM-koncernen. Innan dess arbetade Andreas på SEB Stora företag & institutioner, samt på McKinsey & Co både i Tyskland och i Sverige.

Profura förvärvar Bäckebrons Sågverk AB i Värmland

30 april 2019

Profura AB har, via sitt dotterbolag Gävle Intressenter AB, den 30 april förvärvat Bäckebrons Sågverk AB i Västra Ämtervik i Värmland.

I köpet ingår även dotterbolagen Lerans Bygghandel AB i Sunne, samt Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil.

Bäckebrons sågverk producerar ca 40 000 m3 sågad vara och har en målsättning om att producera 65 000 m3. Sågverket omsätter idag MSEK 110 och har 22 anställda.

Utöver sågverk och bygghandel innefattar verksamheten även ett hyvleri.

Gävle Intressenters VD Björn Axelsson om köpet av Bäckebrons Sågverk: ”En viktig framtida förstärkning av gruppen. Anläggningen har ett utomordentligt strategiskt läge i hjärtat av Fryksdalen, med kanske Sveriges bästa skogar och bra tillgång till timmer i världsklass”.

I Gävle Intressenter-koncernen ingår sedan tidigare Balungstrands Sågverk AB, beläget i Enviken i Dalarna, som under nuvarande ägarperiod har mer än femdubblat sin produktion. I koncernen återfinns även Stigma Hyvleri AB, beläget i Älvsered i Falkenberg som är ett interiörhyvleri med inriktning på hyvlade trävaror. Skutskärs Trä AB/Veddige Stallströ AB, med varumärket YesBox, norra Europas ledande tillverkare av spånbalar till djurägare, ingår sedan 2011 i gruppen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Axelsson, VD, Gävle Intressenter AB

Mobil: 070-587 98 79

E-post: bjorn@yesbox.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Profura förvärvar Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

23 april 2019

Profura AB har den 23 april 2019 förvärvat Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB. I köpet ingår även dotterbolaget ANOCA Krantillbehör AB, beläget i Ängelholm.

Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB bedriver uthyrningsverksamhet, primärt riktat mot bygg- och anläggningsbranschen via sju depåer i södra Sverige. Bolaget etablerades 1992 och omsättningen uppgår till cirka MSEK 200.

Daniel Månsson, Investeringsansvarig på Profura: ”Profura ser fram emot att äga och driva bolaget tillsammans med företagsledningen. Profura anser att marknaden behöver en hungrig aktör med god lokalkännedom som komplement till de stora aktörerna på marknaden”.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Helena C Larsson, Företagsledare, Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

Telefon: 0431-37 13 23

E-post: helena.l@lyft-byggmaskiner.se

eller

Daniel Månsson, Investeringsansvarig, Profura AB

Mobil: 070-140 92 07

E-post: mansson@profura.se

 

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

 

 

Provator avyttrar ARAT-gruppen

18 december 2018

Provator har per 18 december avyttrat ARAT-gruppen, vilken består av dotterbolagen Almab Storvik, AriVislanda och Renholmen. Köpare av gruppen är Storskogen.

ARAT-gruppen levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De tre bolagen drivs fristående och tillsammans omsätter de MSEK 300, med totalt 100 anställda.

Almab har varit en del av Provators portfölj sedan 2011. AriVislanda och Renholmen förvärvades från Lifco-koncernen under 2016 och i samband med detta skapades ARAT-gruppen. Gruppen har blivit en framgång med stark utveckling.  Idag är ARAT-gruppen en ledande aktör i Norden.

Köparen, Storskogen, är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv. Med Storskogen som ny ägare är förhoppningen att ARAT-gruppen ska fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra tre ledande bolag i positiv anda tillsammans med Storskogen, som också möjliggör ytterligare förvärv till gruppen” säger Johan Andersson, VD ARAT-gruppen.

”Vi är en långsiktig och stark ägare som ser god potential i ARAT-gruppen med dessa tre fina bolag och starka varumärken” säger Daniel Kaplan, VD och Partner på Storskogen.

Bolagen kommer fortsätta drivas separat, men ingå i en gemensam ägarstruktur.

”Vi har lyckats väl med att skapa en stark bolagsgruppering med goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. Storskogen kommer vara en bra ägare framåt för ARAT-gruppen” säger Mikael Thörnkvist, VD Provator AB

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar sker utan extern finansiering och innefattar små till medelstora onoterade bolag i hela Norden.

Vi är en privatägt Göteborgsbaserat gruppering, vars verksamhet har två inriktningar – Profura och Provator.
Provator investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist

VD Provator AB

Mobil: 070-532 19 60

E-post: thornkvist@provator.se

 

Profura förvärvar Rydbergskoncernens samtliga fastigheter

30 november 2018

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år.

Rydbergskoncernen försattes i konkurs den 23 april i år. Som tidigare meddelats överläts byggverksamheten i Nyköping i slutet av maj månad. Nu har även tomtområdena i Svärdsklova och Oxelösund samt fastigheten i Arnö kunnat överlåtas. Köpare är Profura AB.

– Vi har haft långa och intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter. Särskilt Svärdsklova kräver mycket arbete men där det också finns en stor framtida potential. Vi är mycket nöjda med att som slutlig köpare kunna träffa avtal med Profura, som också köper tomterna i Oxelösund och fastigheten i Arnö Industriområde, säger Mats Emthén.

Fastigheterna tas över av köparen den 30 november i år.

– Fastigheterna passar väl in i vår verksamhet. Vår avsikt är att utveckla områdena så att de blir attraktiva för såväl nuvarande som blivande tomtägare samt andra intressenter, säger Anders Längnäs, VD för Profura.

För mer information, vänligen kontakta:
Advokat Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Telefon 0705-54 54 24, mats.emthen@carler.se
Anders Längnäs, Profura AB, Telefon 031-700 98 89 eller 0709-29 12 68, langnas@profura.se

 

Provator förvärvar bagerikoncernen Originalbagarns verksamheter i Nynäshamn och Omne

28 november 2018

Bagerikoncernen Originalbagarn med verksamhet i Nynäshamn, Omne utanför Kramfors och Växjö försattes i konkurs den 13 september 2018.

Provator AB – vars affärsidé är att investera i små och medelstora bolag som hamnat i svårigheter, men där möjligheterna att skapa värdetillväxt bedöms som goda – har förvärvat verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Läs mer på www.provator.se

”Efter intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter har vi kunnat hitta en lösning där vi har kunnat rädda verksamheterna i Nynäshamn och Omne”, säger konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler.

Som tidigare känt ska fastigheten där Originalbagarn bedriver sin verksamhet i Växjö rivas för att bebyggas med bostäder. Verksamheten i Växjö har därför inte kunnat räddas, men kommer att drivas vidare under kortare period.

Sedan konkurstillfället har verksamheten drivits vidare av konkursförvaltaren och kunderna har inte påverkats av konkursen. Efter förvärvet kommer produktionen att fortlöpa som tidigare och driften kommer fortsättningsvis ledas av Stefan Hamrin som ny VD.

Ett intensivt arbete har nu påbörjats av Provator och den nya ledningen för att flytta över produktion från Växjö till de andra två bagerierna för att även fortsättningsvis kunna leverera till befintliga kunder. Detta projekt beräknas fortlöpa under de kommande veckorna.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheterna i Nynäshamn och Omne. Vi ser ljust på framtiden och kommer att utveckla verksamheten vidare”, säger Stefan Hamrin.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta konkursförvaltaren Mats Emthén på Advokatfirman Carler via mail mats.emthen@carler.se eller per telefon på 0705-54 54 24.

För frågor till Provator, vänligen kontakta VD Mikael Thörnkvist, thornkvist@provator.se , 0705-32 19 60.

Stefan Hamrin nås på 0702-52 98 30