VÄRDERINGAR

För oss innebär en investering ett aktivt och långsiktigt åtagande. Det är också viktigt att vi kan skapa tillväxt i våra innehav och att tillväxten sker på ett lönsamt sätt. Tydlighet och transparens är ledord i vår organisation.

STRATEGI

Vi lägger stor vikt vid att alltid vara en av huvudägarna i våra innehav, vilket resulterar i korta beslutsvägar. Det är också viktigt att ledningen ska ha ett ägarintresse.
För oss är människan grundstenen. Fokus läggs alltid på att skapa utveckling mot en tydlig målbild.

MÅL OCH VISION

Våra innehav ska ge oss en årlig avkastning på investerat kapital. Målsättningen är också att vi under vår ägandeperiod ska utvecklas tillsammans med våra innehav och skapa värden som realiseras när tidpunkten är rätt.

Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknikhandel, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition, foder/produkter för/till husdjur, finansiella tjänster och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.