Daniel Månsson

Porträttfotografering i Göteborg på uppdrag av Spiro och Profura.