Ola Cronholm

Porträttfotografering i Göteborg på uppdrag av Spiro och Profura.