Anders Längnäs

Porträttfotografering i Göteborg på uppdrag av Spiro och Profura.