UTVECKLINGSFASTIGHETER

Profura Fastigheters utvecklingsfastigheter inkluderar främst utvecklingsprojekt som vi driver ihop med affärspartners. Dessa utvecklingsprojekt delas in i bostadsutveckling samt kommersiell utveckling.

NÄRINGSFASTIGHETER

Profura Fastigheters näringsfastigheter inkluderar alla våra fastigheter med direkt anknytning till våra rörelsedrivande portföljbolags verksamheter.

ÖVRIGA FASTIGHETSINNEHAV

Profura Fastigheters övriga fastighetsinnehav inkluderar både noterade och onoterade förvaltningsfastigheter.

EXEMPEL PÅ PROFURA FASTIGHETERS ARBETE

Helt rätt med bostadsrätter – Magasinet Smögen

Ett utvecklingsprojekt som vi drev ihop med två affärspartners, H.A. Bygg AB och Grandab Management AB, i det gemensamma bolaget Magasinet Smögen AB. Projektet startades under maj 2015 och avslutades under februari 2017 och innebar utveckling av bostadsrättslägenheter på Klevens Udde, Smögen, på en area om ca 10 000 kvm.

Målet var att uppföra bostadsrättslägenheter i fyra etapper. Den första etappen, Brf Östra Hållö, omfattade 33 lägenheter belägna i bästa läge mitt på kajen. Försäljningen av lägenheterna påbörjades under midsommarveckan 2015 med inflyttning under juli 2016. I och med ett överväldigande intresse för den första etappen beslutades det att genast dra igång etapp två, Brf Västra Hållö, bestående av 27 lägenheter och restaurangen ”Musselbaren” med inflyttning i januari 2017.

Efter att ha sålt samtliga 60 lägenheter avyttrades kvarvarande byggrätter till Tuve Bygg AB.

Carl Petre, partner Grandab Management AB: ”Det är glädjande att få vara delaktig i utvecklingen av en av västkustens mest attraktiva orter. Klevens Udde, placerad mitt emot Smögenbryggan, erbjuder det bästa av två världar – både Smögens puls och möjligheten att dra sig tillbaka, koppla av och njuta av den fantastiska skärgårdsmiljön.”

Roland Hanzén, VD H.A. Bygg AB: ”När vi gick in i detta projekt var vi säkra på att det över tid skulle bli lyckosamt men vi kunde inte föreställa oss att det skulle gå så här fort. För vår del visar resultatet på vad som kan åstadkommas med stort engagemang och en attraktiv produkt i rätt läge.”

Bernt Ivarsson, ägare Profura Fastigheter AB: ”Profura Fastigheter är glada för att ha varit med och bidragit till Smögens utveckling. Vi ser nu med tillförsikt fram emot nya affärer tillsammans med våra affärskompanjoner.”

Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknikhandel, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition, foder/produkter för/till husdjur, finansiella tjänster och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.