FRÅN START TILL IDAG

Verksamheten startades av Berndt Ivarsson i början av 70-talet och innefattade då handel med trä och virke. 2004 grundades själva Profuragruppen i dagens form och verksamheten fick en renodlad investeringsinriktning. Idag har gruppens portfölj en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, logistik, handel, husproduktion och fastighetsförvaltning.

”Vi arbetar utifrån mantrat 90% människor och 10% bolag.”

Bernt Ivarsson

Profuragruppens grundare och ägare

18

Antal rörelsedrivande verksamheter

926

Antal anställda i verksamhetsbolagen

3.197

Rörelsedrivande verksamheters omsättning i MSEK

114

Antal organisationsnummer i gruppen

Profura

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

Provator

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.