Kort om Profuragruppen

Vi är ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap.

Vi investerar främst i svenska onoterade bolag. Investeringsverksamheten har tre inriktningar – Industri, Utveckling och Fastigheter.

Verksamheten startades av Bernt Ivarsson i början av 70-talet och innefattade då handel med trä och virke. 2004 grundades själva Profuragruppen i dagens form och verksamheten fick en renodlad investeringsinriktning. Idag har gruppen en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning.

”Vi arbetar utifrån mantrat 90% människor och 10% bolag.”

Bernt Ivarsson

Profuragruppens grundare och ägare

4 200

Omsättning (MSEK)

470

Årets resultat efter skatt (MSEK)

2 000

Eget kapital (MSEK)

1 056

Antal anställda

Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknikhandel, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition, foder/produkter för/till husdjur, finansiella tjänster och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.