Kontakt

För allmänna frågor till Profuragruppen:

Telefon: 031-700 98 80
Mail: info@profura.se

För mer specifika frågor, vänligen kontakta någon av oss direkt!

Huvudkontor Göteborg (postadress):
Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg

Vi har även kontor i:

Stockholm:
Kungsgatan 33 (våning 14)
111 56 Stockholm

Tranås:
Hjälmarydsvägen 1
573 38 Tranås

Eksjö:
Kaserngatan 26
575 35 Eksjö

 

 

 


Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknik, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.